ชื่อ : 노민우 / No Min Woo/Noh Min Woo
วันเกิด : 29 พ.ค. 1986
ส่วนสูง : 183 cm
น้ำหนัก : 60 kg
สังกัด : Core Contents Media
 

Profile
รูปอื่นๆ
รางวัลที่ได้รับ

2010 SBS Drama Awards: New Star Award (My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox)

instagram
icon_stagram