12

Submitted by fonnini on Sun, 10/28/2018 - 15:43

   อัครเสนาบดีฝ่ายซ้ายนำตัวองค์รัชทายาทกลับไปยังพระราชวังทันเวลา ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งองค์ชายซอวอนเป็นองค์รัชทายาทแทน ส่วนฮงชิมเองเมื่อรู้สึกตัวและฟื้นขึ้นมาจึงได้รู้ความจริงทั้งหมด

  เจยุนหาวิธีจนได้เข้าเฝ้าองค์รัชทายาท พระองค์ทรงถามเรื่องฮงชิม เจยุนจึงกราบทูลพระองค์ให้เลิกคิดถึงนาง ให้ทรงลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ซงจู เพราะไม่เช่นนั้นฮงชิมกับท่านพ่อจะไม่ปลอดภัย
และที่หมู่บ้านซงจูนั้นไม่มีใครรู้ว่าพระองค์คือองค์รัชทายาท เจยุนต้องการบกราบทูลเพียงเท่านั้น

 ฮงชิมได้แต่คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมา และคิดถึงที่วอนดึกบอกกับนางว่าจะแต่งงานกับนาง

 เจยุนไปหาฮงชิม และนำอาหารและบอกถึงเรื่องตัวตนใหม่ของฮงชิม ว่าฮงชิมจะต้องใช้ชื่อใหม่และเขาคิดชื่อให้เป็น "ยอนฮวาบง" ท่านพ่อฮงชิมไปหาฮงชิมและบอกขอโทษฮงชิมสำหรับเรื่องราวที่ผ่านมาทั้งหมด

ไม่ว่าจะทำอะไรองค์รัชทายาทก็ทรงคิดถึงแต่ฮงชิม จนในที่สุดพระองค์ทรงตัดสินใจออกนอกวังไปยังบ้านของฮงชิม

ชื่อเรื่องย่อหลัก
img_streaming
ชื่อเรื่องรายตอน