แม้จะต้องแลกด้วยชีวิตแต่องค์รัชทายาทก็ทรงยอมเสี่ยงชีวิตและเผชิญหน้ากับอัครเสนาบดีในสงครามครั้งสุดท้าย และสุดท้ายองค์รัชทายาทก็สามารถกำจัดอัครเสนาบดีได้สำเร็จ

องค์รัชทายาททรงขออภัยฮงชิมที่ไม่สามารถปกป้องชีวิตฮงชิมไว้ได้ ฮงชิมรู้สึกละอายใจและทูลต่อองค์รัชทายาทว่าทรงอย่าให้อภัยนาง และเพราะนางและพี่ชายทำผิดกับพระองค์ และโปรดลืมนางและลืมอดีตที่ผ่านมาทั้งหมด แม้นองค์รัชทายาทจะทวงถามถึงคำตอบที่ใจของนางรู้สึก ฮงชิมที่ภายในใจเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและพูดได้เพียงว่านางไม่สามารถตอบในสิ่งที่ใจคิดออกไปได้ก่อนจะเดินจากองค์รัชทายาทไป

ฝ่าบาททรงอยากสละบัลลังก์ให้กับองค์รัชทายาทและทรงบอกกับองค์รัชทายาทว่าจงเป็นพระราชาในแบบที่อยากให้คนจดจำ ไม่มีสิ่งใดสำคัญกว่าสิ่งที่หัวใจตนเองรู้สึก

วันเวลาผ่านไป

เจยุนกลับไปที่หมู่บ้านอีกครั้งด้วยราชโองการที่ว่าคนโสดทุกคนจะต้องออกเรือน
และเป็นอีกครั้งที่ 1 ในนั้นมีฮงชิม แต่ทว่าคราวนี้มีเจยุนอยู่ด้วย ฮงชิมไม่เข้าใจว่าเหตุใดถึงมีคำสั่งเช่นนี้อีกทั้งๆที่ปีนี้ก็ไม่ได้เกิดภัยแล้ง การเลือกคู่ยังดำเนินต่อไม่ได้เพราะยังขาดอีก 1 คน และทันใดนั้น องค์รัชทายาทปรากฎตัวขึ้นและบอกว่าพระองค์ก็ถือเป็นชายโสด จึงจะเข้าร่วมในการเลือกคู่ครั้งนี้ด้วย และเพราะมีชายโสดถึง 4 คนและ หญิงโสด 3 คน องค์รัชทายาทจึงเป็นผู้ที่ไม่ได้ถูกเลือกเพียงคนเดียว และฮงชิมก็ได้เลือกเจยุนเป็นคู่ องค์รัชทายาทจึงบอกว่าพระองค์เข้าใจว่าคงมิมีใครกล้าเลือกพระองค์เพราะพระองค์เป็นองค์รัชทายาท

เจยุนได้บอกความรู้สึกกับฮงชิม และรู้ว่าองค์รัชทายาทคอยเฝ้าแอบดูอยู่ และทูลต่อองค์รัชทายาทว่าหากคราวนี้พระองค์ยังไม่สามารถเอาชนะใจฮงชิมได้อีก เขาจะขอนางแต่งงาน

หลังจากที่ฮงชิมได้อ่านบันทึกขององค์รัชทายาท ที่พระองค์ทรงบันทึกว่าทรงคิดถึงและรักนางมากเพียงใด และไม่ว่าจะพยายามหักห้ามใจมากเพียงใดฮงชิมก็ไม่อาจบังคับใจตนเองได้อีกต่อไป พระองค์ปรากฎตัวขึ้นต่อหน้าฮงชิมและบอกพระองค์คือวอนดึก และขอฮงชิมแต่งงานโดยการจุมพิต...

ชื่อเรื่องย่อหลัก
img_streaming
ชื่อเรื่องรายตอน