31-32

Submitted by fonnini on Sun, 11/18/2018 - 13:37

ผู้อำนวยการชิมหนีไปได้ เขากับยุนชุนซัง จะหนีไปต่างประเทศด้วยกันผ่านทางเรือ

ดร.พัคเคยให้ปากกากับผู้อำนวยการชิมตอนวันเกิดไปด้ามนึง และปากกาด้ามนั้นสามารถระบุตำแหน่งและบันทึกเสียงได้ แต่ทว่าปากกาด้ามนั้นจะต้องเปิดใช้งานก่อน คิมบนโทรปรึกษากับประธานจิน ประธานจินตัดสินใจเป็นเหยื่อล่อเพื่อจับยุนชุนชังแต่ทว่านั่นกลับกับดัก ประธานจึงโดนยิงนอนจมกองเลือด

ทันใดนั้นอยู่ๆ ปากกาของดร.พัคก็ถูดเปิดใช้งาน และนั่นทำให้สามารถระบุพิกัดของผอ.ชิมและยุนชุนชังได้ทันที คิมบนและโดอูรีบไปที่นั่นทันที และสามารถตามจับทั้งคู่ได้สำเร็จ

คิมบนจะต้องไปโปแลนด์เพื่อจัดการกับเค และก็จัดการได้เรียบร้อย ปิดฉากภารกิจนี้ได้สำเร็จทุกอย่างกลับมาปกติสุข

คิมบนยังรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้จุนจุนเช่นเดิม ส่วนแอรินเองก็ได้ทำงานให้กับหัวหน้าควอนดูแลร้านคิงส์แบ็กต่อไปเพราะที่นั่นจะเป็นฐานลับกรณีฉุกเฉิน

คนขับพัคก็ได้ไปเป็นชาวสวนตามที่ฝันไว้ และประธานจินก็ยังมีชีวิตอยู่ เขาได้ไปเปิดคาเฟ่เล็กๆใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย ในชื่อใหม่ก็คือ วังมีนัม ซึ่งเป็นชื่อที่คิมบนจัดการให้ จีฮยอนรักษาตัวจนหายดีและพร้อมจะกลับมาทำงานอีกครั้ง

หัวหน้าควอนมอบภารกิจลับให้กับแอริน และภารกิจลับนั้นก็ให้แอรินไปที่ตึกนัมซาน ทันใดนั้นคิมบนก็ปรากฎตัวขึ้น ทั้งคู่ได้ดื่มโมฮิโต้ที่ตึกนัมซานด้วยกัน พร้อมกับภารกิจลับต่อไป...

ชื่อเรื่องย่อหลัก
img_streaming
ชื่อเรื่องรายตอน