Skip to main content

Was It Love

ชื่อเรื่อง : 우리, 사랑했을까 / Was It Love
ชื่อเรื่องอื่นๆ : Did We Love? / We, Were in Love
ประเภท : โรแมนติก
จำนวนตอน : 16
ออกอากาศช่อง : jTBC
ช่วงเวลาออกอากาศ : 08 ก.ค. 2020 - 27 ส.ค. 2020
วันเวลาออกอากาศ : พุธ - พฤหัส 19.30 น.

The Good Detective

ชื่อเรื่อง : 모범형사 / The Good Detective
ชื่อเรื่องอื่นๆ : Model Detective /사일런스 / Silence
ประเภท : สืบสวนสอบสวน
จำนวนตอน : 16
ออกอากาศช่อง : jTBC
วันเวลาออกอากาศ : 06 ก.ค. 2020 - 25 ส.ค. 2020
วันเวลาออกอากาศ : จันทร์ อังคาร 19.30

Men Are Men

ชื่อเรื่อง : 그놈이 그놈이다 / Men Are Men
ชื่อเรื่องอื่นๆ : That Guy Is The Guy / To All Guys Who Loved Me
ประเภท : โรแมนติก คอมเมดี้ แฟนตาซี
จำนวนตอน : 32 (ออกอากาศวันละ 2 ตอน)
ออกอากาศช่อง : KBS2
ช่วงออกอากาศ : 06 ก.ค. 2020 - 25 ส.ค. 2020
วันเวลาออกอากาศ : จันทร์ อังคาร 19.30 น.

Train

ชื่อเรื่อง : 트레인 / Train
ประเภท : ลึกลับ,ระทึกขวัญ
จำนวนตอน : 12
ออกอากาศช่อง : OCN
ช่วงเวลาออกอากาศ : 11 ก.ค. 2020 - 16 ส.ค. 2020
วันเวลาออกอากาศ : เสาร์ อาทิตย์ 20.50 น.

Into The Ring

ชื่อเรื่อง : 출사표 / Into The Ring
ชื่อเรื่องอื่นๆ : The Ballot / Memorial
ประเภท : โรแมนติก คอมเมดี้
จำนวนตอน : 32 (ออกอากาศวันละ 2 ตอน )
ออกอากาศช่อง : KBS2
ช่วงออกอากาศ : 01 ก.ค. 2020 - 20 ส.ค. 2020
วันวลาออกอากาศ : พุธ - พฤหัสบดี 19.30 น.

It’s Okay to Not Be Okay

ชื่อเรื่อง : 사이코지만 괜찮아 / It’s Okay to Not Be Okay
ชื่อเรื่องอื่นๆ : Psycho But It’s Okay
ประเภท : โรแมนติก แฟนตาซี
จำนวนตอน : 16
ออกอากาศช่อง : tvN
ช่วงเวลาออกอากาศ : 20 มิ.ย. 2020 - 09 ส.ค. 2020
วันเวลาออกอากาศ : เสาร์ อาทิตย์ 19.00 น.

Backstreet Rookie

ชื่อเรื่อง : 편의점 샛별이 / Backstreet Rookie
ชื่อเรื่องอื่นๆ : Convenience Store Saet Byul /
                    Convenience Store Morning Star / Convenience Store Venus
ประเภท : โรแมนติก คอมเมดี้
จำนวนตอน : 32 (ออกอากาศวันละ 2 ตอน)
ออกอากาศช่อง : SBS
ออกอากาศช่อง : 19 มิ.ย. 2020 - 08 ส.ค. 2020
วันเวลาออกอากาศ : ศุกร์ เสาร์ 20.00 น.

My Unfamiliar Family

ชื่อเรื่อง : (아는 건 별로 없지만) 가족입니다 / My Unfamiliar Family
ชื่อเรื่องอื่นๆ : (I Don’t Know Much But) We Are Family
ประเภท : ครอบครัว
จำนวนตอน : 16
ออกอากาศช่อง : tvN
ช่วงเวลาออกอากาศ : 1 มิ.ย. 2020 - 21 ก.ค. 2020
วันเวลาออกอากาศ : จันทร์ - อังคาร 19.00

Sweet Munchies

ชื่อเรื่อง : 야식남녀 / Sweet Munchies
ชื่อเรื่องอื่นๆ : Midnight Snack Couple
ประเภท : โรแมนติก คอมเมดี้
จำนวนตอน : 12
ออกอากาศช่อง : jTBC
ช่วงเวลาออกอากาศ : 25 พ.ค. 2020 - 30 มิ.ย. 2020
วันเวลาออกอากาศ : จันทร์ อังคาร 19.30 น.

Would You Like To Have Dinner Together

ชื่อเรื่อง : 저녁 같이 드실래요 / Would You Like To Have Dinner Together
ชื่อเรื่องอื่นๆ : Dinner Mate
ประเภท : โรแมนติก
จำนวนตอน : 32 (ออกอากาศวันละ 2 ตอน)
ออกอากาศช่อง : MBC
ช่วงเวลาออกอากาศ : 25 พ.ค. 2020 - 14 ก.ค. 2020
วันเวลาออกอากาศ : จันทร์ - อังคาร 19.00 น.

 

Subscribe to 2020