Encounter

Submitted by fonnini on Mon, 12/03/2018 - 21:15

ชื่อเรื่อง : 남자친구 / Encounter / 男朋友 / Boyfriend
ประเภท : เมโลดราม่า โรแมนติก
จำนวนตอน : 16
ออกอากาศช่อง : tvN
ช่วงเวลาออกอากาศ : 28 พ.ย. 2018 - 24 ม.ค. 2019
วันเวลาออกอากาศ : พุธ พฤหัส เวลา 19.30 น.

100 Days My Prince

Submitted by fonnini on Wed, 10/17/2018 - 10:43

ชื่อเรื่อง : 백일의 낭군님 / 100 Days My Prince
ชื่อเรื่องอื่นๆ : Hundred Days’ Husband / Dear Husband of 100 Days
ประเภท : ประวัติศาสตร์ โรแมนติก คอมเมดี้
จำนวนตอน : 16
ออกอากาศช่อง : tvN
ช่วงเวลาออกอากาศ : 10 ก.ย. 2561 - 20 ต.ค. 2561
วันเวลาออกอากาศ : จันทร์ อังคาร เวลา 19.30 น.

The Beauty Inside

Submitted by fonnini on Sun, 09/23/2018 - 11:52

ชื่อเรื่อง : 뷰티 인사이드 / The Beauty Inside
ประเภท : แฟนตาซี เมโลดราม่า โรแมนติก
จำนวนตอน : 16
ออกอากาศช่อง : jTBC
ช่วงเวลาออกอากาศ : 01 ต.ค 2018 - 20 พ.ย. 2018
วันเวลาออกอากาศ : จันทร์ อังคาร เวลา 19.30 น.

Production Credits
Production Company: Studio&New
Director: Song Hyun Wook
Scriptriter: Im Mea Ri

Terius Behind Me

Submitted by fonnini on Sun, 09/16/2018 - 08:52

ชื่อเรื่อง : 내 뒤에 테리우스 / Terius Behind Me
ประเภท : โรแมนติก คอมเมดี้ ลึกลับ
จำนวนตอน : 32 (ออกอากาศวันละ 2 ตอน ตอนละ 35 นาที)
ออกอากาศช่อง : MBC
ช่วงเวลาออกอากาศ: 26 ก.ย. 2018 - 15 พ.ย. 2018
วันเวลาออกอากาศ : พุธ พฤหัส เวลา 19.55.00 น.

Production Credits
Director: Park Sang Hun
ScriptWriter: Oh Ji Young

Good Doctor

Submitted by fonnini on Sun, 09/09/2018 - 14:28

ชื่อเรื่อง : 굿닥터 / Good Doctor / 好医生
ชื่ออื่นๆ : Green Scalpel
ประเภท : การแพทย์ , โรแมนติก
จำนวนตอน : 20
ออกอากาศช่อง : KBS2
ออกอากาศช่อง : 05 ส.ค. 2013 - 08 ต.ค. 2013
เวลาออกอากาศ : จันทร์ - อังคาร [เวลา21.55 น. เวลาเกาหลี] [เวลา 19.55 น. เวลาไทย]

Descendants of the Sun

Submitted by fonnini on Mon, 08/27/2018 - 13:08

ชื่อเรื่อง : 태양의 후예 / Descendants of the Sun /太陽的後裔
ประเภท : เมโลดราม่า , โรแมนติก
จำนวนตอน : 16
ออกาอากาศช่อง : KBS2
ช่วงเวลาออกอากาศ : 24 ก.พ. 2016- 14 เม.ย. 2016
เวลาออกอากาศ : พุธ พฤหัส [เวลา21.55 น. เวลาเกาหลี] [เวลา 19.55 น. เวลาไทย]

Mr. Sunshine

Submitted by fonnini on Mon, 08/13/2018 - 16:12

ชื่อเรื่อง : 미스터 션샤인 / Mr. Sunshine
ประเภท : ประวัติศาสตร์ ทหาร โรแมนติก
จำนวนตอน : 24
ออกอากาศช่อง : tvN
ช่วงเวลาออกอากาศ : 07 ก.ค. 2018 - 23 ก.ย. 2018
วันเวลาออกอากาศ : เสาร์ อาทิตย์ [เวลา21.00 น. เวลาเกาหลี] [เวลา 19.00 น. เวลาไทย]

My ID Is Gangnam Beauty

Submitted by fonnini on Mon, 08/13/2018 - 15:00

ชื่อเรือง : 내 아이디는 강남미인 / My ID Is Gangnam Beauty
ประเภท : โรแมนติก คอมเมดี้
จำนวนตอน : 16
ออกอากาศช่อง : jTBC
ช่วงเวลาออกอากาศ : 27 ก.ค. 2018 - 15 ก.ย. 2018
วันเวลาออกอากาศ : ศุกร์ เสาร์ [เวลา23.00 น. เวลาเกาหลี] [เวลา 21.00 น. เวลาไทย]

Production Credits
Director: Choi Sung Bum, Screenwriter: Choi Soo Young

19-20

Submitted by fonnini on Thu, 12/05/2019 - 09:18

จองซอนดูคลิปจากกล้องหน้ารถของซองจุนจึงเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือยูริ

ย้อนไปถึงเหตุการณ์ในคลิปนั้น ในขณะที่ยูริพยายามรั้งซองจุนไว้และบอกว่าเธอชอบเขา
เธอไม่อาจห้ามใจของเธอได้ เธอรู้ดีว่าจองซอนเป็นคนดี แต่เธอเองก็ห้ามใจไม่ได้จริงๆ
เธอขอร้องซองจุน ขอทำตัวโลภและเห็นแก่ตัวสักครั้งต่อให้เธอจะถูกลงโทษอย่างไรก็ได้
ขอแค่ครั้งเดียวเท่านั้น..

17-18

Submitted by fonnini on Wed, 12/04/2019 - 08:16

ย้อนไปตอน เมษายน 2019
ซองจุนไปหายูริตามที่รองประธานสั่ง
เขานำเงินและบัตรเครดิตไปให้ยูริพร้อมทั้งให้นามบัตรกับยูริ
และบอกว่าหากยูริมีอะไรสามารถบอกเขาได้เลย
ซองจุนเริ่มดูแลยูริตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา..

---------------------------------

ปัจจุบัน

ซองจุนไปหายูริ และไม่ได้ไปตามนัดกับจองซอน
เมื่อจองซอนโทรมา ซองจุนจึงอ้างว่าเพราะรองประธานต้องทำรายงานส่งท่านประธาน
เขาเลยต้องกลับไปทำงานต่อ แต่จองซอนยังยืนยันที่จะรอเขาไม่ว่าซองจุนจะกลับตอนไหน
ซองจุนจึงไม่อาจจะเลี่ยงต่อไปได้อีกแล้ว..